Aktywność ruchowa i muzyka mają największe znaczenie w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Wspinanie się po ściance  i po linach jest dla dzieci wielka atrakcją, ale my dorośli wiemy, że ta dodatkowa atrakcja ruchowa jest niezbędna.