Plan dnia w Przedszkolu im. Panienki z okienka: grupa dzieci 3-letnich


Poniższy rozkład zajęć jest modyfikowany w zależności od pory roku, uroczystości okolicznościowych i innych wydarzeń przedszkolnych.

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w poszczególnych grupach wiekowych dostosowany jest do harmonogramu pracy nauczycielek

7:00 – 8:30: witanie dzieci przez nauczycielkę, wspólne zabawy, rozmowy z nauczycielką i innymi dziećmi, wspólne przygotowanie sali i pomocy do realizacji planu dnia, obserwacja dzieci, ćwiczenia poranne

8:30 – 9:00: śniadanie

9:00 – 10:30: zajęcia edukacyjne zgodne z potencjałem umysłowym i ciekawością świata dzieci (realizacja modułów: ruch, formy plastyczne, język, matematyka, muzyka, teatr, badanie, konstrukcje, współpraca, język angielski)

10:30 – 11:45: aktywny pobyt dzieci w ogrodzie organizowany przez nauczycielkę, dalsza realizacja planu dnia i zajęć, spacery, wycieczki, zabawa ruchowa

11:45 – 12:30: przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, obiad

12:30 – 14:10: ćwiczenie samodzielności w rozbieraniu, drzemka i relaks na leżakach przy klasycznej muzyce

14:10 – 14:30: ćwiczenie samodzielności w ubieraniu, zabawa ruchowa,

14:30 – 15:00: podwieczorek

15:00 – 17:00 gry i zabawy edukacyjne, rozmowy z dziećmi, inspirowanie dzieci do podejmowania aktywności własnej w formie zabaw tematycznych, spontanicznych, konstrukcyjnych, plastycznych, różnorodnych kontaktów z książką, wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka przez nauczycielkę, prowadzenie obserwacji dzieci przez nauczycielkę, zabawy w ogrodzie, pożegnanie dziecka przez nauczycielkę i odwrotnie