Plan dnia w Przedszkolu im. Panienki z okienka: grupa dzieci 4, 5 i 6-letnich

Poniższy rozkład zajęć jest modyfikowany w zależności od pory roku, uroczystości okolicznościowych i innych wydarzeń przedszkolnych.

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w poszczególnych grupach wiekowych dostosowany jest do harmonogramu pracy nauczycielek

7:00 – 8:30: witanie dzieci przez nauczycielkę, wspólne zabawy, rozmowy z nauczycielką i innymi dziećmi, wspólne przygotowanie sali i pomocy do realizacji planu dnia, obserwacja dzieci, indywidualna terapia logopedyczna, projektowanie indywidualnych planów dnia z dziećmi i ich oczekiwań, ćwiczenia poranne, czynności higieniczne

8:30 – 9:00: śniadanie

9:00 – 10:30: zajęcia edukacyjne zgodne z potencjałem umysłowym i ciekawością świata dzieci (realizacja modułów: ruch, formy plastyczne, język, matematyka, muzyka, teatr, badanie, konstrukcje, współpraca, język angielski)

10:30 – 11:50: aktywny pobyt dzieci w ogrodzie organizowany przez nauczycielkę, dalsza realizacja planu zajęć, spacery, wycieczki, zabawa ruchowa

11:50 – 12:30: przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, obiad

12:30 – 13:00: różnorodne formy relaksu (relaks przy klasycznej muzyce, słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę, słuchowisk, bajek terapeutycznych, opowiadanych przez dzieci i organizowanie innych form relaksacji).

13:00 – 14:20: pobyt w ogrodzie z kontynuacją i realizacją planu dnia, udział dzieci w okienkach z aktywnością wybieraną przez dzieci (balet, kulinaria, logiczne myślenie, konstrukcyjne, zajęcia sportowe, eksperymenty, nauka gry na pianinie, orkiestra dziecięca K. Orffa)

14:20 – 15:00: zabawa ruchowa, czynności higieniczne, podwieczorek

15:00 – 17:00: gry i zabawy edukacyjne, rozmowy z dziećmi, inspirowanie dzieci do podejmowania aktywności własnej w formie zabaw tematycznych, spontanicznych, konstrukcyjnych, plastycznych, różnorodnych kontaktów z książką, wspieranie rozwoju przez nauczycielkę, prowadzenie obserwacji dzieci przez nauczycielkę, wyrównywanie szans edukacyjnych w formie indywidualnej pracy z dzieckiem, terapia logopedyczna, zabawy w ogrodzie przedszkolnym z elementem aktywności ruchowej, sportowej i współpracy, pożegnanie dziecka przez nauczyciela i odwrotnie