6b

Ruszamy się: aktywność ruchowa jest największym stymulatorem rozwoju mózgu.