2b

Rozmawiamy ze sobą: język dziecka i rozmowy z dorosłymi pełnią ważną rolę w budowaniu koncepcji siebie, która tworzy się stopniowo już od trzeciego roku życia. Dzieci uczą się podstaw komunikacji od dorosłych. Tylko dobra komunikacja dorosłego z dzieckiem, oparta na akceptacji, uznaniu i życzliwości wpływa na poprawne relacje między nimi. Zdaniem prof. Bauera w przedszkolu odpowiednia relacja jest najważniejsza, ważniejsza od przekazywania wiedzy. Rodzice i nauczyciele powinni rozmawiać z dziećmi często i zwyczajnie, bez skupiania się na oczekiwaniach i wymaganiach.