3b

Dbamy o siebie, salę i przedszkole: dzieci uczą się odpowiedzialności i samodzielności. Przebywanie w uporządkowanym miejscu uczy estetyki i daje „spokój ducha” dzieciom i dorosłym.