5b

Tworzymy własnymi rękami: dzieci uczą się w ten sposób samodzielności, która jest jedną z najważniejszych kompetencji. Trzeba ją osiągnąć przed pójściem do szkoły.