10q

Współpracujemy: dzieci uczą się w zespole, podejmują wspólne działania, by poczuć, że są sprawcami tego, co się dzieje wokół nich.